Contact
 

Heb je een vraag?
Contacteer ons gerust.
Onze onthaalmedewerkers helpen je graag verder.

 

Dienstverleningscentrum Heilig Hart vzw
 

2023.01.27-DVCHeiligHart-Onthaalmedewerker.Kimmy.Annelies-1.JPG

Meldpunt klokkenluiders
 

Een klokkenluider is iemand die (vermoedens van) onregelmatigheden over diens organisatie wil melden aan instanties die hiertoe actie kunnen ondernemen. Dit kan gaan om meldingen van inbreuken op deze domeinen:

 • Overheidsopdrachten
 • Financiële diensten/markten (ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering)
 • Productveiligheid
 • Veiligheid vervoer
 • Bescherming milieu
 • Stralingsbescherming/nucleaire veiligheid
 • Veiligheid levensmiddelen voor mens en dier, dierenwelzijn
 • Volksgezondheid
 • Consumentenbescherming
 • Bescherming GDPR en netwerken/informatiesystemen
 • Bestrijden belastingsfraude
 • Sociale fraudebestrijding
   

DVC Heilig Hart heeft hiervoor een meldpunt ingericht: klokkenluider@dvcheilighart.be