Home < Nieuwsbericht
 
;
Nieuwsbericht
De kleuren van 2017
We zijn inmiddels in het ‘jaar 1’ beland. Figuurlijk bedoeld uiteraard. Sinds 1 januari 2017 is voor de volwassen zorgvragers het systeem van de Persoonsvolgende Financiering van start gegaan. Een heel andere vorm van financiering van de zorg, en daarmee gepaard ook een nieuwe manier om de zorg te organiseren. Het woord overgangsjaar is echt op zijn plaats. Er is veel regelgeving die nog niet helemaal op punt stond in het begin van het jaar en dat is zelfs op vandaag nog zo. Maar we stonden er met zijn allen voor en we zijn mee in het bad gesprongen. Het jaarverslag gaat zeker niet alleen over dat nieuwe systeem. Het is wel een feit dat die overgang als een soort van rode draad doorheen het jaar heeft gelopen. En toch, er was ook gewoonweg opnieuw van alles te doen en te beleven in ons DVC. Net om u daar een beetje inzicht in te geven, bieden we u graag dit jaarverslag 2017 aan. U krijgt er een mooie doorlichting van hoeveel kleur dit jaar bracht. We vervolgen met overtuiging onze ingeslagen paden. Veel leesplezier!

    De kleuren van 2017
    gepubliceerd op 23-03-18