Home < Jobs en Personeel
 
Jobs en personeel

Dienstverleningscentrum Heilig Hart (DVC)

“Samenwerken met personen met verstandelijke beperkingen is een roeping”, wordt wel eens gezegd. Laat het een roeping zijn!
Geef jezelf minstens de kans om met deze wereld kennis te maken.
Doorkruis deze site en proef ‘het gewone’ en ‘het ongewone’.

Merk de diversiteit op aan jobs en vaardigheden die we nodig hebben.
Weet ook dat u - samen met ons - nog veel kunt leren. Ja, misschien hebben wij ook ù nog nodig!