DVC Heilig Hart en Veilige Thuis fuseren

Wij hebben plannen tot fusie. De Algemene Vergaderingen van beide voorzieningen hebben eind juni de intentie om te fuseren goedgekeurd. Beide organisaties streven ernaar om vanaf 1 januari effectief één geheel te zijn. Hierbij is het de bedoeling om de VZW Veilige Thuis in te kantelen in DVC Heilig Hart.

De fusie staat in het teken van de visie van DVC Heilig Hart en Veilige Thuis dat ze levenslange ondersteuning en zorg willen kunnen bieden aan personen met verstandelijke beperkingen.

“Door onze sterktes te bundelen streven we ernaar om in de lokale gemeenschap van Deinze Land van Nevele een nog sterkere partner te worden. We willen een cruciale betekenis bewaren in een kwaliteitsvolle en vooral continue ondersteuning en zorg voor zorgvragers in onze regio.

We willen 1 voorziening zijn om de best mogelijke ondersteuning aan te reiken aan de zorgvragers en nog meer te kunnen inspelen op de grote diversiteit aan ondersteuningsvragen.”, aldus de leden van de Algemene Vergadering.

Suzanne Diependaal (DVC Heilig Hart) blijft algemeen directeur.

logo_fusie.jpg