Corona virus
 

De corona crisis dwingt ons tot ongeziene maatregelen. Nieuwe richtlijnen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid en het VAPH volgen elkaar op.

Dit betekent voor DVC Heilig Hart concreet:

  • Geen bezoekers meer toegelaten (dit geldt op de hoofdsite, maar ook op alle andere sites)
  • Externe zorgverleners (verpleegkundigen, zelfstandige kinesisten en artsen) blijven komen. De planning wordt zo opgemaakt dat er zo weinig mogelijk verschillende personen op dezelfde dag komen.
  • Noodzakelijke leveringen gebeuren achteraan de leveranciersingang. Deze personen worden geregistreerd en zij zijn verplicht de correcte handhygiëne toe te passen.
  • Stagiairs zijn alleen toegestaan voor stages met een minimale duur van 4 weken. Zij worden beschouwd als medewerker en uitgebreid gebrieft/begeleid ivm de nodige hygiënische en beschermingsmaatregelen.
  • Vrijwilligers kunnen alleen nog komen binnen logistieke diensten, niet meer op leefgroepen of zorgvrager-gebonden.

De ouders/wettelijk vertegenwoordigers/bewindvoerders/voogden ofwel hun kind/zorgvrager ophalen voor 17 maart 2020 en thuis te houden tot en met minimum 19 april 2020, ofwel deze onder het toezicht en de zorg te laten van DVC Heilig Hart voor dezelfde periode. Wetende dat bezoek niet meer mogelijk is gedurende deze periode.

We doen ons uiterste best om alle mogelijke technologieën in te zetten om contact te houden met de familie.

We informeren ouders/familieleden via de nieuwsbrief en houden hen zoveel mogelijk op de hoogte.

Wij doen al wat we kunnen om het welzijn en de gezondheid van onze mensen te vrijwaren. We hebben elkaar nodig om deze moeilijke periode te overbruggen. Zorg dus goed voor jezelf en je medemens.

 

Op 15 april 2020 werd beslist de maatregelen te verlengen tot en met 3 mei 2020. We bieden families een eenmalige mogelijkheid kun kind alsnog naar huis te halen, voor de volledige verdere periode, ook als die nogmaals verlengd wordt. Deze eventuele terugkeer naar huis wordt samen met de directie, de ondersteuningscoördinator en de medische dienst afgesproken.

 

Meer informatie vind je op https://www.info-coronavirus.be/nl/