Petje af voor onze vrijwilligers!

Wij waarderen jouw inzet!

In de "gouwe ouwe tijd" nam de "gewone" bevolking zijn of haar hoofddeksel af wanneer iemand van "hogere" rang of stand zijn pad kruiste. Dit gebaar ging door als een blijk van waardering voor de hogere in stand. In het dagelijks leven is dit symbool verdwenen. Wel is het spreekwoord:"Daar doe ik mijn petje voor af! " gebleven en een alom gekend gezegde geworden. 

Wel deze week doen wij, alle medewerkers van DVC Heilig Hart, ons petje af voor onze talrijke vrijwilligers. Niet omdat dit moet, maar wel uit blijk van onze waardering voor jullie inzet!