Project 'Anders organiseren'
 

Op zoek gaan naar een nieuwe organisatiestructuur is niet volledig nieuw.
In 2015 was er een werkgroep "werken in clusters" met als bedoeling de werking te organiseren rond clusters. Het niet essentieel aanpakken van fundamentele problemen zorgde ervoor dat deze werkgroep werd afgerond. De nood bleef ... Met de komst van nieuwe directieleden een personeelsvergadering gewijd aan de omslag binnen het Wit-Gele-Kruis. De omslag werd gemaakt naar een "zelfsturende organisatie". Zou dit een model zijn waar wij als voorziening mee konden van slag gaan? Na het lezen van het boek "reinventing organisations" was het besluit dat een zelfsturende organisatie niet klakkeloos op onze voorziening kon geënt worden.

In 2017 werd Ute Coudyser gevraagd om ons als DVC op weg te helpen en samen met ons een nieuwe organisatiestructuur te ontwikkelen. De personeelsvergadering van mei 2017 was een terugkoppeling van de gesprekken met Ute en middenkader maar ook een aangeven van "plan van aanpak".

Op 27 september 2018 was er een grote sneukeltoer met meer dan 300 deelnemers. Hieruit kwam een berg aan info die we nu verwerken. We doen vaststellingen en trekken conclusies, die worden meegenomen en zullen bepalend zijn in de uitbouw van de organisatiestructuur.

De werkgroep doet er alles aan om in het voorjaar van 2019 een blauwdruk te ontwikkelen van de nieuwe organisatiestructuur. De verdere verfijning, het bepalen van bevoegdheden en taakinhouden zal voor later in 2019 zijn. 

combinatielogo_esf_0.jpg esf affiche.jpg