Werken
 

Dagcentrum
 

In de workshop bieden we de zorgvragers verschillende functionele activiteiten. Onder toezicht en sturing van de begeleiders kunnen ze verschillende taken of deeltaken uitvoeren.

Onze werkers zijn mensen die verblijven in het DVC en Dageraad, maar ook mensen die van thuis uit komen voor een zinvolle dagbesteding onder de noemer van Dagcentrum.

De werkers die naar de workshop komen kunnen:

 • zo zelfstandig mogelijk werken taak- en resultaatgericht werken “zonder tijdsdruk” (we zijn geen beschutte werkplaats)
 • een taakspanning aanhouden van ongeveer 1 uur
 • gemotiveerd aan de slag blijven door variatie aan aanbod
   

We streven er naar om een evenwicht te vinden tussen hun kunnen en hun dromen. De werkers bepalen mee hun programma voor het werkjaar.

3 grote peilers
 

Binnen de workshop hebben we 3 grote peilers:

 • Atelierwerking
  (artikelen voor onze winkel maar ook opdrachten van buitenaf)
 • Begeleid werken
  (onder begeleiding werk uitvoeren op verplaatsing)
 • Jobcoaching
  (op locatie gaan werken met een vrijwilligerscontract)

 

 

beschilderen - workshop