Met een warm hart
 

Uitgave Lannoo 1998 
Auteur: Ria Vercamer en Bart Huyghe
Lay-out: Veerle Decleer

Over 75 jaar Dienstverleningscentrum Heilig Hart

Kostprijs: 24 euro (excl. verzendingskosten)
Het boek is te koop aan het onthaal van ons dienstverleningscentrum. Bestellen kan via het overschrijven van 27 euro (inclusief verzendingskosten) op het rekeningnummer IBAN BE63 8901 2440 0208 (DVC Heilig Hart) met vermelding  'Met een warm hart' en uw naam en adres.

Aan de hand van korte teksten, vele foto’s en documenten schetsen we een beeld van 75 jaar zorg door en voor mensen.
 

kaft met een warm hart