Expertise


We hebben veel expertise in huis op diverse gebieden.
Zorg op maat is het vertrekpunt, ook bij heel specifieke of complexe vragen.
Samen bekijken we de mogelijkheden voor ondersteuning en zorg. Flexibiliteit is één van onze troeven.
Contacteer ons en we bekijken samen wat haalbaar is.

 

Baby's en kleine kinderen


Gaat het moeilijk met je kindje? Lukt het niet in de crèche? Gaat eten moeilijk? Is slapen niet evident? Wij kunnen partners in de zorg worden.
Baby's en kleine kinderen kunnen bij ons terecht. Met de grootste zorg worden ze begeleid in leefgroep 'Sfeer'. Als we de zorg kunnen delen, gaat het vaak veel beter.

Medische dienst


Een sterk uitgebouwde medische dienst biedt medische en verpleegkundige begeleiding. Artsen en verpleegkundigen staan 7 dagen op 7 klaar, dag en nacht.
Wie extra medische ondersteuning nodig heeft - als hij ernstig ziek is of moet herstellen na een operatie - kan een tijdlang verblijven op de ziekenafdeling Domino. Het medisch toezicht is daar intenser en de omgeving rustiger.

NAH


Er is een aparte leefgroep voor personen met NAH (niet- aangeboren hersenletsel). Onze medewerkers weten als de beste hoe ze hiermee moeten omgaan.

We zoeken telkens naar de persoonlijke interesses en behoeftes. Zorg op maat geldt ook hier!

baby kijkt naar effect broebelbal

Gedragsproblemen


Een aantal leefgroepen zijn speciaal ingericht en hebben specifiek opgeleide medewerkers om personen met gedragsproblemen de best mogelijke ondersteuning te bieden.

groep zorgvragers wandelt buiten