Waarvoor kan je in het DVC terecht?
 

Flexibele opvang is onze sterkte.
Alle vragen rond zorg kunnen gesteld worden! We zoeken samen naar de beste oplossing.

Opvangmogelijkheden
 

Vind je geen gepaste kinderopvang? Wil je er even tussen uit en heb je geen opvang? Zoek je dagopvang? Zoek je verblijf? Zoek je ondersteuning voor- en na de schooluren? Of individuele ondersteuning? Of zoek je kortverblijf?
Kinderen die in het DVC verblijven, gaan overdag naar school of kunnen genieten van alternatieve activiteiten. Na de schooluren gaan ze naar hun leefgroep. Ze wonen samen in een gezellige leefruimte. Vaste begeleiders omringen hen met liefde, warmte en zorg. Slapen doen ze in aangepaste en gepersonaliseerde kamers.

Schoolvervangende dagopvang


Kinderen die (nog) niet schoolgaand zijn, bieden we alternatieve activiteiten aan. Zo kunnen de kinderen genieten van muziek, dans en sport. Maar ook verschillende vormen van therapie zijn mogelijk. Denk maar aan logopedie, kinesitherapie en ergotherapie.

Jongeren vanaf 15 jaar kunnen ook terecht in onze dagopvang De Joker.

Naar school


Voor schoolgaande kinderen en jongeren werken we samen met BO-school Ter Leie en verschillende BUSO scholen.
Lukt het niet binnen het bestaande onderwijs-systeem? We zoeken samen naar een oplossing. Je kan bij ons ook terecht voor schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang.

BO-school Ter Leie ligt naast onze voorziening en biedt buitengewoon kleuter- en lager onderwijs, type 2. Meer dan 80 leerlingen die bij ons verblijven, volgen er onderwijs. Wij voorzien voor- en naschoolse opvang.
De therapeutische ondersteuning loopt ook door in de klas. Zo zorgen we voor een geïntegreerde werking.

Individuele ondersteuning


Medewerkers van het DVC hebben een expertise opgebouwd in de ondersteuning en zorg voor personen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Sommige vormen van ondersteuning kunnen gebeuren in de voorziening (bijvoorbeeld gesprekken m.b.t. gedragsregulatie, therapeutisch advies, …), andere gebeuren bij voorkeur in de thuissituatie.

Afhankelijk van de plaats waar de begeleidingen plaatsvinden, is er sprake van een mobiele begeleiding (in het natuurlijke thuismilieu) of van ambulante begeleiding (in het dienstverleningscentrum).

2 jongeren knuffelen
interactie begeleider - zorgvrager
zorgvrager kind met speelgoed
de joker - decoratie