Wie kan in het DVC terecht?


Ontwikkelt je kind zich trager dan andere kinderen? Heeft het hulp nodig bij het eten? Is slapen dikwijls een probleem? ...
Dan kunnen wij jouw partner in de zorg zijn.
 

Vanaf baby-leeftijd
 

Wij bieden ondersteuning aan kinderen met (vermoeden van) ontwikkelingsvertraging, verstandelijke beperking, motorische beperking, bijkomende problemen zoals medische zorgen, ASS (autismespectrumstoornis), gedrags- en/of emotionele stoornissen, NAH, ...

Kinderen kunnen al vanaf baby-leeftijd bij ons terecht.

kind lacht naar de foto vanuit rolstoel

Op maat
 

Ondersteuning en zorg is altijd op maat. We schatten samen de mogelijkheden in en stellen doelstellingen voorop. Dit mondt uit in ontwikkelingsgericht werken, of meer basaal werken (lichaamsgericht en belevingsgericht).

Alle vragen rond ondersteuning en zorg kunnen gesteld worden!

baby kijkt naar effect broebelbal

 

"In Bachte aanvaarden ze mijn zoon zoals hij is.
Het is geen doorsnee kind, hij heeft
gedragsproblemen en epilepsie.
De mensen hier hebben een hart voor de kinderen.
Ook als mama voel ik me goed, want ik kan de zorg delen."

mama van Amine

interactie begeleider - zorgvrager