Mobiele begeleiding
 

Met mobiele ondersteuning willen wij zorgvragers en hun netwerk (gezin/familie) ondersteunen in de zorg die zij voor hun kind/familielid opnemen. Dit kan los van, of aanvullend op dag- en woonondersteuning binnen en buiten DVC Heilig Hart.
Mobiele ondersteuning kan zowel onder RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) als onder NRTH (Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp). Wij vertrekken vanuit de vragen van de zorgvrager en zijn netwerk. Elke vraag wordt verkend.

Mobiele/ambulante begeleiding
 

Wens je hulp in je thuiscontext, in de kinderopvang, in school, in de buitenschoolse opvang, …? Dan kan je bij ons terecht voor mobiele begeleiding.
De vragen kunnen heel divers zijn: opvoedingsondersteuning, ondersteuning op vlak van verzorging/voeding, een luisterend oor, iemand die je ondersteunt in het traject met je kind, iemand die samen met jou zoekt naar oplossingen, enz.

Kom je liever naar DVC met je vragen, dan kan je beroep doen op ambulante begeleiding.

Groepsbegeleiding/vrije tijd
 

Ben je op zoek naar een activiteit op maat voor jou, je kind, je familielid? Zoek je een vrijetijdsaanbod op maat? Dan kunnen wij misschien helpen. Elke vraag wordt verkend.

Mobiele begeleiding aanvragen
 

Wil je iets vragen over of heb je interesse in mobiele begeleiding?
Contacteer dan ondersteuningscoördinator Stephanie Vaernewyck via e-mail of telefonisch via 09 387 77 11.

Of dien een aanvraag in via de knop hieronder.
Let wel: aanvragen via de website zijn maar definitief na schriftelijke bevestiging vanuit het DVC.