Woon- en dagondersteuning

Ons aanbod
 

 • We bieden mensen met een beperking ondersteuning op diverse levensdomeinen. We vertrekken van wat de persoon zelf kan en geven hem/haar de ondersteuning die nodig is, niet meer en ook niet minder.
 • Communicatie op maat is een belangrijk aspect in de begeleiding.
 • We werken met persoonlijke visualisatie-systemen om de dag/bepaalde dagdelen te verduidelijken.
 • Een dialoog gestuurde samenwerking met de cliënt en zijn of haar netwerk.
 • Een mogelijkheid tot woon- en/of dagondersteuning binnen een leefgroep met een 10tal volwassen cliënten.
 • De cliënt beschikt over een persoonlijke slaapkamer.
 • Een mogelijkheid tot 7 dagen en 7 nachten ondersteuning.
 • Een mogelijkheid tot ondersteuning enkel in het weekend.
 • We gaan uit van de individuele mogelijkheden van de cliënt en voorzien enerzijds een zinvolle dagbesteding, anderzijds zijn de activiteiten vooral gericht op sociale integratie.
 • Ondersteuning op vlak van sociaal-emotioneel welbevinden.
 • Er is een slapende nachtdienst in het gebouw en een actieve nachtdienst via beluisteringssysteem in de buurt van het gebouw.

Voorwaarden opname
 

 • Persoon heeft een PVB of het vooruitzicht op een PVB.
 • Matig tot ernstig verstandelijke beperking.
 • Persoon is niet rolstoelafhankelijk.
 • Persoon kan samenleven in groep en kan genieten van onderlinge interacties tussen de verschillende cliënten.
 • Persoon beschikt over een zekere mate van zelfredzaamheid.

 

 

Aanmelden
 

Meer informatie of aanmelden kan via mail op loket@dvcheilighart.be of telefonisch op het nummer 09 387 77 96.