Basale stimulatie
 

De mensen die wij begeleiden zijn vaak aangewezen op hun tastzintuigen en bewegingszintuigen en op zeer eenvoudige geluidsprikkels om zich te oriënteren op de wereld. Wij noemen dit de ‘basale weg’.
Het Heilig Hart is er bijzonder attent op.De mensen die wij begeleiden zijn vaak aangewezen op hun tastzintuigen en bewegingszintuigen en op zeer eenvoudige geluidsprikkels om zich te oriënteren op de wereld. Wij noemen dit de ‘basale weg’.
Het Heilig Hart is er bijzonder attent op.
De mensen die wij begeleiden zijn vaak aangewezen op hun tastzintuigen en bewegingszintuigen en op zeer eenvoudige geluidsprikkels om zich te oriënteren op de wereld. Wij noemen dit de 'basale weg'.
DVC Heilig Hart is er bijzonder attent op.

Het begrip 'basale stimulatie' is 20 jaar oud. In die periode is de klemtoon meer en meer komen te liggen op een attitude, een houding in de toenadering tot de persoon en minder over techniek en materiaal.
Wat dit voor de persoon zelf betekent, is mooi verwoord in een verhaal.