Waarvoor kan je terecht in het DVC?
 

Wij zorgen voor een ondersteuningsaanbod op maat!
Zoek je dagopvang? Verblijf? Dagbesteding? Of ben je op zoek naar kortverblijf? Wij zijn flexibel en er is veel mogelijk!
Ons aanbod voor volwassenen is uitgewerkt in ondersteuningspakketten.
 

Een plek om te wonen
 

Wie in het DVC verblijft, komt terecht in een leefgroep. Zorgvragers en begeleiders vormen een hechte groep.
Elke groep heeft zijn eigen identiteit en sfeer. De begeleiders stellen altijd de persoonlijkheid en verlangens van hun zorgvragers voorop. Met hun glimlach en liefdevolle ondersteuning zorgen ze voor een echte thuis.
Leefgroepbegeleiders en activiteitenbegeleiders zorgen voor een aangepast activiteitenaanbod.

Er is heel wat te beleven in het DVC. Onze enthousiaste medewerkers zoeken elke keer opnieuw naar mogelijkheden om het leven zo aangenaam mogelijk te maken. Ze organiseren uitstappen, feestjes, kampen, en nog veel meer. Sport, muziek, en animatie zit verweven in ons gevarieerd aanbod van activiteiten.

Dagbesteding/dagopvang
 

In het atelier van de workshop krijgen zorgvragers de kans om hun creativiteit los te laten.
Samen met hun begeleiders maken ze allerlei producten die ze nadien verkopen in de winkel van de workshop. Zo stimuleren we hen om hun competenties te ontwikkelen en in te zetten.

In onze dagopvang De Joker kunnen zorgvragers terecht voor een brede waaier aan activiteiten.

In het activiteitencentrum De Haven zoeken we samen naar een programma dat aansluit bij wat je graag doet. Bijvoorbeeld een crea-atelier, helpen op een boerderij of deelnemen aan sportactiviteiten.

Individuele ondersteuning


Medewerkers van het DVC hebben een expertise opgebouwd in de ondersteuning en zorg voor personen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Sommige vormen van ondersteuning kunnen gebeuren in de voorziening (bijvoorbeeld gesprekken m.b.t. gedragsregulatie, therapeutisch advies, …), andere gebeuren bij voorkeur in de thuissituatie.

Afhankelijk van de plaats waar de begeleidingen plaatsvinden, is er sprake van een mobiele begeleiding (in het natuurlijke thuismilieu) of van ambulante begeleiding (in het dienstverleningscentrum).

zorgvrager te paard
zorgvrager speelt djembe
zorgvrager aan het tekenen
zomerse activiteit buiten