Wie kan terecht in het DVC?
 

Voor wie?
 

We bieden ondersteuning en zorg aan volwassenen:

  • met een licht of matig verstandelijke beperking
  • met een ernstig tot diep verstandelijke beperking
  • met eventueel bijkomende motorische of zintuiglijke beperkingen of een medische of gedragsproblematiek
  • met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • met een psychische of autismespectrumstoornis (ASS)

 

Alle vragen rond zorg kunnen gesteld worden! We bekijken samen welke ondersteuning het best aansluit bij jouw vraag.

Allerlei mogelijkheden
 

Ondersteuning en zorg kan allerlei vormen aannemen.

Er zijn zorgvragers die intensieve tot zeer intensieve ondersteuning nodig hebben in alle levensdomeinen.
Andere zorgvragers die zelf een bijdrage kunnen leveren over de verschillende levensdomeinen heen.
Er zijn ook zorgvragers die de meeste activiteiten van het dagelijks leven zelf kunnen uitvoeren, maar meerdere keren per week ondersteuning nodig hebben.

zorgvrager aan tafel met koffietas
zorgvrager zit aan tafel
omhelzing zorgvrager en begeleider
high-five tussen medewerker en zorgvrager