Een vormingsaanbod op maat
 

Specifieke know-how
 

We krijgen geregeld vormingsaanvragen. Door onze specifieke know-how ter beschikking te stellen zijn wij een actieve partner in een zorgcontinuüm dat we willen garanderen voor zorgvragers.
Tevens willen wij investeren in de talenten van onze medewerkers door in te zetten op een ruim vormingsaanbod.

Op maat
 

We vertrekken vanuit de vraag en bieden een programma op maat. De vormingen gebeuren door ervaren medewerkers met een diversiteit aan specifieke competenties in de ondersteuning van mensen met een (meervoudige) beperking: opvoedkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, artsen, orthopedagogen, sportbegeleiders, animatiebegeleiders, sociaal-administratief medewerkers, ….

Vele vormingen zijn mogelijk.
Zo kan je denken aan:
 

 • Basale stimulatie
 • Bewogen bewegen (sport voor personen met een meervoudige beperking)
 • Bobath (behandelingsconcept voor CP (Cerebral Palsy) en andere neuro-motorische ontwikkelingsstoornissen)
 • Hef- en til technieken
 • Hulpmiddelen
 • SMOG (spreken met ondersteuning van gebaren)
 • Vrijheidsbeperkende maatregelen
 • Gedragsaanpak
 • Aangepaste infrastructuur
 • Spelmateriaal
 • Specifieke verpleegkundige handelingen of verzorging
 • Therapeutische ondersteuning (logopedie, kinesitherapie, ergotherapie)
 • Voeding- en slikproblematieken
 • ...