Hart onder de riem voor onze vrijwilligers!

Wij zijn je nog niet vergeten!

Beste vrijwilliger,

in ons dagelijks leven volgen de versoepelingen elkaar nu snel op. Hopelijk brengen deze voor jou nieuwe mogelijkheden met zich mee waarvan je ten volle kan genieten.

Zoals je wellicht weet werken wij ook binnen ons DVC stap voor stap aan een soort van nieuw normaal. Binnen dit nieuwe normaal staat de veiligheid en levenskwaliteit van elk van onze zorgvragers centraal. Omwille hiervan moeten wij jou, met spijt in het hart, mededelen dat het op heden nog niet mogelijk is om de draad van het vrijwilligen op leefgroepen terug op te nemen. 

Dit doet ons, evenzeer als jullie, pijn aan het hart. Vandaar dat wij met dit gebaar jou een hart onder de riem willen steken!

Hopelijk zien we ook jou terug in ons nieuwe normaal!

 

kaartje.jpg
eendjes.jpg