Missie
 

Wij kijken met een warm hart naar mensen.
Wij gaan naar mensen toe in actieve,
christelijke naastenliefde.
Vincent de Paul (1581 - 1660) deed het ons voor.

Onze oogappels zijn kinderen en volwassenen met een matige tot diepe mentale handicap. Hun kwaliteit van leven is onze zorg. Hun eigen aanvoelen, hun eigen persoonlijkheid en hun eigen verlangen is het leidend motief, onze inzet en deskundigheid de aanvulling. Hun familie of wettelijke vertegenwoordigers worden bij deze taakvervulling nauw betrokken.

Wij kunnen geen wonderen doen, maar streven er wel naar. De grondtonen van dit streven zijn onderling respect en intensieve samenwerking tussen alle medewerkers en de wil om voortdurend te leren. Het wordt gekleurd door open communicatie, betrokkenheid en creativiteit.

Wij beseffen dat onze financiële middelen, namelijk gemeenschapsgelden, bijdragen van cliënten en vrijwillige giften, kostbare goederen zijn. Daarom is onze organisatie op alle vlakken sober en efficiënt.
Met de overheid gaan wij correct en respectvol om. Met andere voorzieningen en met onze leveranciers bouwen wij een volwaardig partnerschap uit.

Zowel voor onze zorgvragers als voor de medewerkers willen wij tegelijk een stabiele èn dynamische instelling zijn.