Organisatie
 

Directie
 

foto directie 2024 -.png
 

Suzanne Diependaal, algemeen directeur
Bieke De Neve, directeur ondersteuning en zorg
Pascal De Ceuleners, financieel en logistiek directeur
Natalie Cocquyt, HR directeur

(van links naar rechts op de foto)
 


 

Algemene Vergadering en Bestuursorgaan
 Zorgvragersraad
 


 

Erkend door het VAPH
 

DVC Heilig Hart is erkend en vergund door het VAPH voor onbepaalde duur als:

• Multifunctioneel centrum voor minderjarigen
• Rechtstreeks toegankelijke hulp
• Vergunde zorgaanbieder

 

Kwaliteit


Kwaliteit in al zijn aspecten vinden wij belangrijk. We streven naar een hoge tevredenheid bij onze zorgvragers en willen zo doelmatig mogelijk werken. Het is onze keuze om het kwaliteitsbeleid niet als een afzonderlijk managementvraagstuk te zien maar het volledig te laten samenvallen met het algemeen beleid in de breedst mogelijk zin. Daardoor bevat ons kwaliteitshandboek een behoorlijk lange reeks van procedures, werkinstructies en nog een pak andere documenten. Alles bijeen veel meer dan dat het Kwaliteitsdecreet (Besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 2011) inzake kwaliteitszorg in de welzijnsvoorzieningen (artikel 2, 15°) ons oplegt. Ons kwaliteitsbeleid is gelijk aan ons dagelijks beleid.